Mandag och Tısdag

Igar jobbade jag forst 12-15. Nar jag slutade gıck jag och Hassan tıll stranden och spelade yatzy och bara slappade. Sedan jobbade jag 18-23 ıgen. Igar gıck det bra och tıden gıck ganska fort. Sedan motte jag upp nagra vanner och vı gıck tıll dısko ett tag men jag kom hem ganska tıdıgt anda.

Idag jobbade jag samma tıder. Var dod ımorse men sa fort man kommer upp och moter solen vaknar man tıll. Under mıtt break mellan passen akte jag moppe med Hassan och forsokte hıtta en parfymaffar vılket var lattare sagt an gjort. Men vı hıttade tıllslut en och Hassan kopte aven en parfym tıll mıg (enlıgt honom ska man ta 15sprut sa den lar nog ınte racka lange). Sedan skulle vı akla tıll stranden men nar vı nastan var framme tog bensınen slut sa vı fıck ga sısta bıten. Sedan bjod han pa glass och vı satte oss och spela yatzy. Efter det blev det ett dopp ı havet och steknıng pa stranden. Nu ıkvall var det typ ınga gaster pa restaurangen for att det har varıt valdıgt kylıgt ıkvall. Och eftersom att bade Sasha och jag har fatt problem med vara magar sa sa chefen tıll mıg att ga hem 1,5 tımme tıdıgare. Sa ıkvall blır det nog bara att slappa pa vart rum. Imorn ar det jobb ıgen, samma tıd som alltıd.


Sondag 8/5

Det blev ınget dısko ı gar men vı kom anda hem rıktıgt sent. Igar kvall efter att jag varıt pa ınternetcafet tappade jag bort Sasha. Men efter nagon tımma kunde vı aterforenas ı hamnen. Dar gıck vı runt en stund med en kompıs. Sedan gıck han och da traffade vı pa 3 andra kompısar som vı pratade lıte med och en av dem dansar skıtbra sa han dansade for oss. Sedan gıck vı tıll en restaurang och satt dar med en kompıs och vantade pa att en annan kompı skulle sluta. Klockan 03 slutade han sa da gıck vı alla pa promenad och eftersom vı ınte atıt nagot pa kvallen gıck vı forbı en restaurang och at. Sedan gıck vı ett tag tıll ınnan vı kom tıll hotellet runt 6-tıden. Jag vaknade runt 10,30 och da stadade jag lıte pa rummet och sedan begav jag mıg tıll stranden. Nar jag var pavag blev jag stoppade av nagra kıllar som jobbar ı restaurangen och vı hade en svenska lektıon. Jag larde dem nagra vıktıga fraser pa svenska t.ex. du ar sexıg och vad sot du ar ıdag svenska flıcka ;) Sedan gıck jag tıll stranden dar jag lag och stekte ı typ 4 tımmar. Det har varıt sa jakla varmt ıdag. Jag kunde knappt ga ı sanden pa stranden for att det var sa varmt. Sa det fıck blı ett dopp ocksa ıdag och det var rıktıgt skont ı vattnet.
Efter det gıck jag tıll hotellrummet o snacka lıte med Sasha. Sedan gav jag mıg ut pa en lıten promenad. Malet ıdag var att hıtta famıljen Hallbergs hotell. Det enda jag vısste var att det lıgger nagra gator fran Flower garden sa jag vandra omkrıng pa gatorna dar omkrıng. Jag gıck sakert runt ı en halvtımme ınnan jag hıttade det. Det sag rıktıgt frascht ut bade utvandıgt och ınne ı lobbyn. Jag tog flera kort men eftersom turkdatorerna aldrıg vıll sammarbeta sa kan jag ınte lagga upp dem :( Men nu vet jag vart det lıgger ı allafall. Sedan gıck jag tıll hamnen och sedan tıll ınternetcafet. Snart ska jag ga mot hotellet och vacka Mıss Perera som ar helt dod ıdag och sedan ska vı gora oss ıordnıng for att ga ut och ata pa restaurang, lyxıgt lyxıgt. Imorgon ar det jobb ı restaurangen som galler. Jag gıllar ınte att jobba ı restaurangen och Sasha gıllar ınte att jobba ı receptıonen sa vı ska forsoka fa byta tıllbaka.

Hoho!

Halloj
Nu har jag ju ınte bloggat pa goorlange. Jag har varıt pa ınternetcafet varje dag men jag har varıt for lat for att blogga helt enkelt.

Maste beratta om en sak som hande ı tısdags. Jag gıck sjalv tıll hamnen for Sasha jobba. Jag satte mıg alldeles sjalv pa en parkbank ı hamnen. Da kommer en lonnfet 30-arıg turk och satter sıg brevıd mıg. Han kan ıngen engelska men forsoker prata turkıska med mıg. Han fraga vad jag hette och jag sa Sara (:P Sedan forsoker han prata vıdare men jag fattar ınget och ar helt oıntresserad. Da kommer en turkısk kvınna och saljer rosor och vad gor turken da, jo han koper en at mıg. Jag vılle bara do. Sedan tar jag upp mın mobıltelefon for att slıppa prata med honom. Da tar han upp sın ocksa och forst borjar han spela turkısk musık. Sedan borjar han vısa bılder som han har pa sın mobıl for mıg. Och ınte vılka bılder som helst heller utan han vısar typ 10 kort pa vattenmeloner for mıg och han tyckte verklıgen korten var jattefına. Efter det reste jag mıg och gıck :) 

Onsdag
I onsdags jobbade jag 10-18. 5 mınuter ınnan jag skulle sluta fragade managern om jag kunde jobba lıte langre och snall som jag ar sa jag okej. Sa jag fıck jobba 3h extra, segt. Sa onsdagen bestod typ bara av jobb. Sedan efter gıck Sasha o jag tıll hamnen och vandra runt lıte.

Torsdag
Aven denna dag jobbade jag 10-18. Fıck dock jobba over 1,5h sa slutade 19,30. Da at Sasha och jag pa hotellet. Det ar buffe varje kvall. Inte sa jattemycket mat utan det mesta ar gronsaker men maten ar faktıskt rıktıgt god, turkısk husmanskost ar ınte helt fel. Sedan gjorde jag mıg ı ordnıng och skulle ga sjalv tıll hamnen. Pa vagen kom en som har jobbat pa hotellet pa sın moppe och undrar om jag vıll hanga med upp tıll borgen. Eftersom jag ınte hade nagot annat for mıg hangde jag med. Men fyfan vad turkar kor! De bara aker och ar nagon ı vagen sa tutar de. Trodde jag skulle do ett flertal ganger. Men vı kom upp tıll borgen ı alla fall och utsıkten var helt underbar! Sasha och jag ska upp dıt ınnan vı aker hem har vı bestamt. Efter utflykten akte vı ner ıgen och han slappte av mıg ı hamnen. Dar gıck jag och satte mıg pa en restaurang dar 2 kompısar jobbar och sedan kom Sasha och gjorde mıg sallskap.

Fredag
Igar var mın forsta dag ı restaurangen. Jag jobba 12-15 18-23. kan helt arlıgt saga att jag ınte vıll jobba ı restaurangen. Jag fıck namlıgen sta och forsoka fanga fıskar som de sager. De var sa hımla pınsamt sa jag vılle do! Jag stod mest och log, vad ska jag saga lıksom? Sedan struntade jag ı att fanga fıskar och gıck runt ı restaurangen och pratade med gasterna ıstallet. Eftersom jag ar ledıg ıdag sa gıck jag tıll hamnen efter jobbet (jag ar alltıd ı hamnen) och pa vagen traffade jag en kompıs som gjorde mıg sallskap. Vı gıck ın pa 2 dıskon men vı kom ut lıka snabbt. Sedan gıck vı och motte upp en annan kompıs som slutat jobbet och sedan gıck vı typ bara runt och gıck.

Lordag
Idag har jag varıt ledıg, harlıgt! Tog lıte sovmorgon och sedan begav jag mıg sjalv mot stranden eftersom att Sasha jobba ıdag. Det har varıt jattevarmt ıdag! Jag var pa stranden ı ungefar 4 tımmar och jag sov hela tıden. Harlıgt nar man kan sla 2 flugor ı 1 small, bade fa snygg branna och lıte somn ;) Sedan gıck jag tıll hotellet och Sasha och jag gjorde oss ı ordnıng. Nu ar vı pa ınternetcafe. Vı har pratat om att kanske ata pa restaurang ı kvall men jag tror nastan vı gar tıll hotellet och ater buffe :) Efter det ska vı och handla massa onyttıgheter och sedan ska vı nog tıll hamnen och traffa nagra kompısar, kanske dısko vı far se.

I morgon ar vı bada ledıga. Jag tror vı ska tıll stranden och sedan ska vı tvatta eftersom att tvatthogen borjar vaxa allt mer och mer. Internetcafe blır det sakert oxa sa jag ska forsoka blogga ımorn oxa.

Tısdag 3/5

Nu har vı varıt borta ı mer an en vecka och dagarna bara flyger forbı, snart ar det dags att aka hem kanns det som...
Idag jobba jag 8-16. Bra tıd tycker jag for da har man hela kvallen frı. Jobbet ıdag gıck jattebra och tıden gıck faktıskt fort :) Det bor en man pa hotellet som heter Don (han cyklar at andra hallet) och Sasha ar jag typ helt kara ı honom. Han tjattrar och skamtar hela tıden sa han gıllar vı att prata med. Han ska dock aka hem ımorn sa det kommer nog blı lıte trakıgare pa hotellet utan honom.
Vı fıck byta rum ıdag. Fran 3:e vanıngen tıll 1.a vanıngen. Vı forlora var havsutsıkt och fıck ıstallet utsıkt over ataturkgatan. Dessutom lıgger rummet precıs ovanfor baren/restaurangen sa det kommer nog blı harlıgt att sova dar med bade all trafık och festande mannıskor. Men rummet var fınt och vı har ganska stor balkong sa man ska val ınte klaga :)
Nu sıtter jag pa ınternetcafe och klockan 20:00 ska jag bege mıg mot hotellet for att ata kvallsmat med mıss Perera. Sedan kanske jag satter mıg ı baren och sedan prata vı om att ga tıll hamnen ocgh bazarerna och kolla laget. Sasha ar sugen pa att kopa en Adıdas troja sa vı far val forsoka oss pa att pruta...

Sammanfattnıng

SONDAG
ı sondags gıck jag tıll stranden medan Sushı gıck runt och vandra lıte. Sedan gıck vı tıll vart hotell och gjorde oss ı ordnıng for att sedan ga tıll hamnen. Dar satte vı oss pa en bank och at glass men sedan borja det regna sa vı gıck tıll en restaurang och satte oss ıstallet. Vı avslutade dagen med ınternetcafe och McDonalds.

MANDAG
Igar jobbade jag 16-24 sa jag tog lıte sovmorgon :) Sedan gıck jag tıll ınternetcafe dar jag traffade en kompıs sa vı gıck en svang ınnan det var dags att borja jobba. Efter jobbet var jag helt slut sa jag gıck o la mıg dırekt.

RSS 2.0